OBS: Medlemsmøde i Hou 3/2-2018 aflyst. OBS

Kære medlemmer af Dansk Vega Klub

Som bekendt er der indkaldt til det årlige Vega Klub møde i Hou til på lørdag d. 3/2-18. Desværre har tilmeldingen til dette møde været så lav, at vi ser os nødsaget til at aflyse. Vi forstår på tilbagemeldingerne, at indholdet i det ’interne’ Vega møde samt valg af foredrag/foredragsholder ikke skaber fornøden interesse. Det er vi naturligvis lidt overrasket over.

Bestyrelsen vil gerne fremover afholde medlemsmøde i Hou, som vi har tradition for, men vi overvejer om der behov for for ændringer af tidspunkt og indhold. Derfor vil vi på det kraftigste, anbefale, at der fremkommer ’mere interessante’ forslag til den kommende generalforsamling i Ishøj, hvor gode ideer gerne diskuteres under punktet ’Eventuelt’.

Vi ses i Ishøj, til et forhåbentligt stort og aktivt fremmøde.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kære Vega Venner

Så er det igen tid for det årlige Vega-medlemsmøde i Hou, hvor vi, som sædvanlig, følger op på året som gik – og forventningerne til den nye sejlsæson jf. vedhæftede dagsorden. Samtidigt benytter vi lejligheden til at orientere om den kommende generalforsamling i Ishøj. Husk i denne anledning, at, hvis du/I har input til pkt. 8, Indkomne forslag, til generalforsamlingen, så skal disse være bestyrelsen i hænde senest d. 31/1-2018 – dvs. at eventuelle punkter debatteret på Hou-mødet ikke kan nå at viderebringes til generalforsamlingen.
Tilmelding til denne spændende dag, skal ske til Ingolf Pedersen, jylland@albinvega.dk.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Add a Comment