Vega Bladet

Vega Bladet er det fælles Nordiske blad de tre Nordiske Vegaklubber (Norge, Sverige og Danmark) imellem. Bladet udgives fire gange om året og det er svenskerne der står for udgivelsen, og så køber landende antal blade og sørger selv for distributionen.

2015 ophører den norske Vegaklub med at eksistere. Og svenskerne har problemer med at finde en redaktør. Det lykkes alligevel at få fire blade på gaden. Bladet begynder også at blive en stor belastning for den danske Vegaklubs økonomi. Og tanker om et elektronisk medie begynder at opstå.

2016 bliver et skelsættende år for Vega Bladet. Svenskerne får kun udgivet 2 blade efter en del rykkere fra Danmarks side. Samtidig begynder Danmark at udgive sit eget VegaNyt.

Herunder finder du de Vega Bladet som er udgivet siden overgangen til PDF.